Systemy napowietrzania wody i ścieków:

Systemy drobnopęcherzykowego napowietrzania stosowane są w procesach oczyszczania ścieków w komorach osadu czynnego, komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Systemy napowietrzania wykonane są na bazie dyfuzorów membranowych dyskowych i rurowych czołowych europejskich i polskich producentów, które mogą pracować w szerokim zakresie wydatków powietrza.

Systemy są wykonywane oraz dopasowywane do potrzeb poszczególnych oczyszczalni. Sposób doboru dyfuzorów i pozwala wyposażyć obiekty o różnych rozmiarach i zapotrzebowaniu. Ilość dyfuzorów w segmencie rusztu uzależniona jest od wymiarów komory napowietrzania oraz zapotrzebowania tlenowego.

Ruszty z dyfuzorami bądź pojedyncze dyfuzory mogą być wykonane w wersji mocowanej do dna lub w wersji wyjmowalnej dodatkowo balastowanej. Zastosowanie drugiej wersji - wyjmowalnej - eliminuje konieczność ich mocowania oraz ułatwia prace montażowe i eksploatacyjne. Segmenty rusztów podnoszonych można wyjmować w celach konserwacyjnych, np. wymiana membran, bez przerywania ciągłości pracy oczyszczalni.

Profil rusztu napowietrzającego oraz jego mocowania są wykonane z wysokiej jakości materiałów stalowych – stal nierdzewna lub kwasoodporna. Podobna sytuacja dotyczy zasilania i odwodnienia rusztów, które tak samo jak profil dolny, wykonane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej.

Ruszty wyjmowalne w większości przypadków są zasilane i odwadniane za pomocą węży mrozoodpornych, co umożliwia precyzyjniejsze dopasowanie systemu do potrzeb użytkownika. Wyjmowanie odbywa się za pomocą żurawi przenośnych konstruowanych i dostarczanych przez naszą firmę jako wyposażenie do rusztów napowietrzających.

Firma ECO-INOX SERVICE specjalizuje się w realizacji standardowych i niestandardowych rozwiązań oraz zapewnia indywidualne podejście do każdego klienta.

W zależności od specyfiki obiektu, tj. wielkości i kształtu komory, zapotrzebowania tlenowego oraz możliwości technicznych - jesteśmy w stanie zaprojektować oraz wykonać każdy rodzaj rusztu napowietrzającego.

Oferujemy pięć typów dyfuzorów dyskowych i dwa rodzaje dyfuzorów rurowych o różnym przeznaczeniu i o różnych możliwościach przepustowych powietrza.

Sugerujemy wykonanie rusztów w formie segmentów. Każdy segment jest indywidualnie zasilany z rurociągu powietrznego (umieszczonego na powierzchni) poprzez mrozoodporny wąż i zawór kulowy. Daje to możliwość regulowania wydatkiem powietrza każdego segmentu.

Segmenty mogą być mocowane do dna lub wykonane w wersji samozatapialnej.

Wykonane przez naszą firmę układy napowietrzania są niezawodne technicznie i elastyczne technologicznie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

509 381 473

ECO-INOX SERVICE

Śrem, ul. Racławicka 7a-b