Zastosowanie

Krata koszowa ECO-KKM występuje w dwóch wariantach. W zależności od kierunku opróżnienia kosza do kierunku przepływu ścieków wyróżnia się kratę przeciwprądową i kratę współprądową.

Krata jest przeznaczona do wstępnego oddzielania części stałych ze ścieków bytowych i przemysłowych. Doskonale sprawdza się jako urządzenie zabezpieczające pompy zainstalowane w przepompowniach ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką i stanowi pierwszy stopień mechanicznego oczyszczania ścieków. Charakteryzuje się dużą skutecznością oczyszczania i dużą przepustowością.

Krata montowana jest w komorach, przepompowniach oraz studniach zarówno prostokątnych, jak i okrągłych o średnicy Ø minimum 120 cm i głębokości do 10 m. Wielkość kraty zależna jest od średnicy kanału i ilości dopływających ścieków.

Budowa i zasada działania

Krata wykonana jest ze stali nierdzewnej. Konstrukcję stanowią kształtowniki zimnogięte, płaskowniki i blacha. Prowadnice mocowane są do ściany kotwami rozporowymi nierdzewnymi.

Zanieczyszczenia stałe o wielkości większej niż prześwit kraty napływające do kosza kraty zostają na nim odseparowane. Wysyp skratek odbywa się w górnym położeniu, przy samoczynnym obrocie kosza. Skratki wysypywane są do rynny, a następnie do pojemnika na skratki. Krata palcowa przeznaczona jest do zatrzymywania zanieczyszczeń w czasie, gdy kosz jest podnoszony do góry. Podnoszenie i opuszczanie kosza odbywa się za pomocą elektrowciągarki, natomiast kraty palcowej za pomocą wciągarki ręcznej.