Zastosowanie

Krata ręczna ECO-KR jest kratą płaską mającą zastosowanie we wstępnym usuwaniu zanieczyszczeń stałych (skratek) ze ścieków w kanałach technologicznych oczyszczalni. Traktuje się je często jako kraty dodatkowe, montowane na kanałach awaryjnych.

Budowa i zasada działania

Krata wykonana jest całkowicie ze stali kwasoodpornej wg PN-71/H-86020 gat. OH18N9 (1.4301).

Kąt nachylenia kraty może wynosić 45°-60°. Wysokość kraty: 500-2800 mm. Szerokość kraty (dopasowana do szerokości kanału): 300-2500 mm. Krata ręczna jest kratą rzadką. Zalecany prześwit pomiędzy prętami wynosi 10-80 mm. Na wyposażeniu kraty znajdują się: ruszt nośny, koryto ociekowe i grabie.

Ustawiony w poprzek kanału nachylony ruszt prętowy zatrzymuje płynące wraz ze ściekami skratki. Nawarstwiające się na prętach rusztu stałe zanieczyszczenia tworzą zaporę dla przepływających ścieków, powodując wzrost ich poziomu przed kratą. Osiągnięcie maksymalnego dopuszczalnego poziomu ścieków stanowi sygnał do oczyszczenia rusztu przy pomocy grabi.