Zastosowanie

Mieszadło prętowe ECO-MPZ przeznaczone jest do pracy w zagęszczaczach grawitacyjnych osadu, jako urządzenie wspomagające procesy zagęszczania osadu, uwalniania wód oraz gazów nad- i międzyosadowych.

Budowa i zasada działania

Pomost mieszadła wykonuje ruch obrotowy i jego praca odbywa się w sposób ciągły. Ramy zagęszczające przymocowane do pomostu powodują zagęszczenie osadu poprzez wywołanie powolnego ruchu cieczy. Ruch ten skraca czas zagęszczenia poprzez zwiększenie stopnia odwodnienia osadu. Proces przemieszczania się zagęszczonego osadu wspomagany jest przez listwy zgarniające.