Zastosowanie

Przelew ruchowy teleskopowy ECO-PRT służy do odprowadzania oczyszczonego ścieku do rurociągu odpływowego i do regulowania poziomu lustra cieczy w zbiorniku.

Budowa i zasada działania

Regulacja odbywa się za pomocą teleskopowego zespołu rur z napędem ręcznym (kierownica) lub elektrycznym (siłownik wieloobrotowy). Prędkość pionowego ruchu czerpni zależy od objętości dekantacyjnej i czasu trwania cyklu. W zależności od wysokości przelewu zespół składa się z dwóch, trzech lub więcej wchodzących w siebie rur. Rury prowadzone są względem siebie na uszczelkach gumowych, zapewniających szczelność przelewu, a kołnierze na szynach za pomocą rolek teflonowych zmniejszających tarcie.