Zastosowanie

Przelew uchylny ECO-PU, zwany również jazem stanowi element armatury regulacyjnej. Służy do wyznaczana wysokości zwierciadła w zbiornikach i korytach otwartych oraz do spustu wody powierzchniowej, ścieków i osadów płynnych.

Budowa i zasada działania

Przelew uchylny składa się z ramy, ruchomego zawieradła, śruby pociągowej i kolumienki z napędem. Rama mocowana jest kołkami rozporowymi do ścian koryta i uszczelniona masą trwale plastyczną. Do ramy mocowane jest zawieradło. Szczelność między tymi elementami zapewnia uszczelnienie z gumy.

Budowę zawieradła stanowi konstrukcja szkieletowa z profili. Zewnętrzny płaszcz obustronny wykonany jest z blachy i stanowi gładką płaszczyznę. Wnętrze zawieradła wypełnione jest poliuretanem. Zawieradło posiada uszczelnienie pionowe i poziome. Boczne pionowe ścianki zawierają uszczelki z gumy NBR. Zawias poziomy jest uszczelniony za pomocą fartucha z taśmy.

Śruba trapezowa mocowana jest do zawieradła i kolumny wsporczej napędu. Możliwe jest zrealizowanie napędu ręcznego lub elektrycznego, ze sterowaniem miejscowym lub zdalnym. Napęd ręczny stanowi kółko o średnicy Ø 400 mm, natomiast napęd elektryczny silnik wieloobrotowy z trzpieniem niewznoszącym. Uruchomienie napędu powoduje obrót śruby trapezowej i podniesienie lub opuszczenie zawieradła do zadanej pozycji pracy przelewu, odpowiadającej określonemu poziomowi cieczy w kanale ściekowym lub zbiorniku.

Standardowo szerokość kanału przelewowego nie powinna przekraczać 3000 mm. W przypadku szerokości 3000 – 12000 mm stosuje się zespół przelewów o szerokościach maksimum 3000 mm.