Zastosowanie

Separator piasku ECO-SP służy do ostatecznego odsączania i usuwania piasku oraz innych osadów mineralnych z pulpy wodno-piaskowej dostarczanej z piaskownika w procesie mechanicznego oczyszczania ścieków. Może również oddzielać części sedymentujące w procesach produkcyjnych zakładów utylizacji, przemysłu chemicznego i spożywczego, rafinerii itp.

Budowa i zasada działania

Separator składa się z hermetycznej komory płukania z otworem wlotowym, umiejscowionym w zależności od potrzeb z tyłu lub boku, którym wlewana jest ciecz z zanieczyszczeniem. Króciec odpływu może być usytuowany z tyłu lub boku, po lewej, bądź prawej stronie. Od góry komora przykryta jest pokrywą, której jedna część jest uchylna i pełni funkcję klapy rewizyjnej. W dolnej części obudowy ślimaka zamontowany jest zawór do opróżniania separatora. Zastosowanie instalacji płuczącej powoduje dodatkowo redukcję frakcji organicznej w odseparowanym piasku. Transport i odsączanie piasku, który osadza się na dnie następuje za pomocą przenośnika ślimakowego. Odprowadzenie cieczy wraz z zawiesiną organiczną odbywa się przelewem w zewnętrznej, górnej, stożkowej części komory i dalej otworem odpływowym. Zrzut odwodnionego piasku do kontenera następuje przez otwór wyrzutowy.

Wysoka skuteczność separacji możliwa jest dzięki wykorzystaniu połączonego działania siły odśrodkowej i siły ciężkości. W celu zwiększenia wydajności usuwania związków organicznych z odseparowanego piasku możliwe jest zainstalowanie wodno-powietrznego systemu płuczącego oraz mieszadła wolnoobrotowego, które rozgarnia i miesza dostarczany piasek.

Urządzenie jest załączane wraz z pompą podającą ścieki z piaskiem. Po wyłączeniu pompy separator pozostaje w ruchu jeszcze przez 15-20 minut. W przypadku zabudowy urządzenia na zewnątrz istnieje konieczność zastosowania systemu ogrzewania i ocieplenia.