Zastosowanie

Stacja wapnowania osadu ECO-SW służy do mieszania odwodniowego osadu z wapnem w określonych technologicznie proporcjach. Zastosowane rozwiązanie w zakresie płynnej regulacji dozowania wapnia pozwala precyzyjnie ustalić optymalne proporcje składników w ujednorodnionej dalej mieszaninie. Instalacja ta może być również wykorzystana do mieszania innych skladników. Mieszanie osadu z wapnem powoduje wzrost odczynu mieszaniny do pH 12,6 i temperatury 70°C. Należy również spodziewać się wydzielania gazowego amoniaku.

W zależności od dawki wapna w stosunku do suchej masy osadu możemy zahamować procesy biologiczne w osadzie (stabilizacja) lub zapewnić czystość biologiczną poprzez chemiczną i termiczną likwidację patogenów. Higienizacja ta odbywa się przy wyższych dawkach wapna i umożliwia transport osadu bez żadnych zagrożeń na poletka osadowe. Metoda wapnowania charakteryzuje się stuprocentową skutecznością przy niskich kosztach i prostocie działania. Dodane do osadu ściekowego wapno nie stanowi balastu, lecz bardzo istotny składnik nawozowy i odkwaszający środowisko glebowe.

Budowa i zasada działania

W skład instalacji stacji wapnowania osadu wchodzą takie urządzenia jak: zbiornik na wapno (silos), filtr powietrza, instalacja spulchniająca wapno, zasuwa płaska, dozownik wapna, mieszarka osadu z wapniem, transporter śrubowy oraz szafa elektryczna zasilająco-sterownicza.

Silos służy do magazynowania wapna lub pyłów cementowych, używanych w procesie higienizacji lub stabilizacji osadów ściekowych. Standardowo wykonany jest ze stali zwykłej jakości, pokrytej zestawem farb chemoutwardzalnych lub alternatywnie ze stali nierdzewnej. Instalacja do pneumatycznego napełniania wykonana jest z rur stalowych o średnicy Ø80 z szybkozłączką do cementowozu.

Silos wyposażony jest w mechanizm spulchniania w postaci dwuramiennego mieszadła poziomego, który zamontowany jest w dolnej części stożkowej. Zapobiega on blokowaniu się wapna w trakcie pobierania komponentu z silosu. Ciągłe podawanie komponentu do dozownika ułatwia również zainstalowany elektrowibrator.

W górnej części stożkowej znajduje się właz pełniący funkcję klapy bezpieczeństwa. Filtr workowy wykonany jest z tkaniny w postaci rękawów. Zapobiega on przed pyleniem w trakcie załadunku. Mocowany jest do dekla ruchomego za pomocą obejm. Dekiel połączony jest przegubowo z ramieniem i cięgnem, za pomocą którego następuje strzepywanie i czyszczenie filtrów.

Przenośnik ślimakowy może występować w dwóch typach: z wałem (z/w) lub bez (b/w).