Zastosowanie

Silos stanowi główny element stacji wapnowania osadu. Służy do magazynowania wapna lub pyłów cementowych, używanych w procesie higienizacji lub stabilizacji osadów ściekowych.

Budowa i zasada działania

Silos standardowo wykonany jest ze stali zwykłej jakości, pokrytej zestawem farb chemoutwardzalnych lub alternatywnie ze stali nierdzewnej. Instalacja do pneumatycznego napełniania wykonana jest z rur stalowych o średnicy Ø80 z szybkozłączką do cementowozu.

Silos wyposażony jest w dolnej części stożkowej w mechanizm spulchniania w postaci dwuramiennego mieszadła poziomego. W górnej części stożkowej znajduje się właz pełniący funkcję klapy bezpieczeństwa oraz filtr workowy zapobiegający pyleniu w trakcie załadunku.