Zastosowanie

Zgarniacz ten służy do laminarnego zgarniania z dna osadnika zgromadzonego tam osadu czynnego do leja centralnego w osadnikach radialnych wtórnych. Wykorzystywany jest w oczyszczalniach ścieków bytowych i komunalnych.

Budowa i zasada działania

Podstawowym elementem tego zgarniacza jest ciągła łopata logarytmiczna o wysokości 300-500 mm z fartuchem gumowym w strefie przydennej. Łopata może być wleczona na kołach podporowych samoustawczych lub alternatywnie podwieszona przegubowo do pomostu zgarniacza. Cięgna łopaty połączone są wzajemnie prętami krzyżowymi zapewniającymi sztywność i stabilność geometryczną całego zespołu. Pomost zgarniacza radialnego wraz ze zgrzebłem dennym porusza się ze stałą prędkością kątową. Kształt łopaty sprawia, że każdy pełny obrót zgarniacza powoduje przemieszczenie się warstwy zalegającego na dnie osadu od zewnętrznej ściany pionowej do leja centralnego. Czas zalegania osadu na dnie zależy od czasu pełnego obrotu zgarniacza.

Ze względu na to, że osad denny powinien być spychany laminarnie zaleca się aby prędkość liniowa zespołu napędowego poruszającego się po bieżni, w zależności od średnicy osadnika wynosiła 2,5-5 cm/s. Dla osadników o średnicy Ø 25-35 m zaleca się umocowanie dodatkowego zgrzebła wspomagającego o długości ok. 1/3 promienia osadnika. Dla osadników, których średnica wynosi Ø 36-48 m zaleca się dwa pełne zgrzebła mocowane do pomostu średnicowego, a dla osadników o średnicy powyżej Ø 50 m trzy pełne zgrzebła mocowane do trzech pomostów promieniowych skonfigurowanych w kształcie litery „Y”.