Zastosowanie

Zgarniacz ten znaduje zastosowanie w radialnych osadnikach wstępnych o średnicach Ø 8÷50 m do zgarniania sedymentującej zawiesiny z dna osadnika do leja centralnego. Ze względu na niewielki kąt natarcia osadu na lemiesz zgarniacz wielołopatowy może przemieszczać ciężkie osady denne.

Budowa i zasada działania

Głównymi elementami zgarniacza są listwy zgarniające (tzw. lemiesze) z fartuchem gumowym w strefie przydennej. Łopaty zgarniające przymocowane są do wspólnej ramy, tworząc wózek, którego ilość zależna jest od średnicy osadnika radialnego. Wózki są wleczone na kołach samoustawczych po dnie zbiornika lub mogą być podwieszane na stałe. Każdy zespół łopat mocowany jest do pomostu technicznego przy pomocy cięgien. Cięgna są wzajemnie połączone prętami krzyżowymi. Taki system sprawia, że cały zespół jest sztywny i stabilny geometrycznie.

Pomost zgarniacza radialnego wraz ze zgrzebłem dennym porusza się ze stałą prędkością kątową. Każdy pełen obrót powoduje przemieszczanie się warstwy osadu zalegającego na dnie tylko o długość pojedynczej łopaty. Czas zalegania osadu na dnie stanowi iloczyn czasu pełnego obrotu zbieracza i ilości łopat, wchodzących w jego skład.