Zastosowanie

Zgarniacz ten jest stosowany w zgarniaczach osadników radialnych wstępnych i wtórnych do usuwania frakcji zanieczyszczeń pływających.

Budowa i zasada działania

Zgarniacz frakcji pływającej składa się z zespołu łopat (listew), które podwieszone są sztywno do pomostu technicznego. Poruszając się ze stałą prędkością kątową łopata, która zanurzona jest na granicy fazy ciecz/powietrze zsuwa zanieczyszczenia pływające w kierunku deflektora obwodowego części pływających i magazynuje je w kieszeni magazynowej.

Gdy pomost techniczny nadjeżdża na umiejscowiony między korytem odpływowym, a deflektorem frakcji pływającej lej, krzywka przymocowana pod pomostem powoduje uchylenie się klapy zrzutowej leja i następuje spływ grawitacyjny zanieczyszczeń pływających przez krawędź przelewową do dalszego procesu technologicznego.