Zastosowanie

Zgarniacze ssawkowe dla radialnych osadników wtórnych z dnem płaskim przeznaczone są do zgarniania, lewarowego pompowania i odprowadzania osadów do dalszego procesu technologiczne. Znajdują zastosowanie dla ścieków komunalnych i niektórych przemysłowych.

Budowa i zasada działania

Cechą charakterystyczną tego typu zgarniacza jest to, że pracuje w osadniku radialnym z płaskim dnem bez typowego leja osadowego. Obok typowych dla wszystkich zgarniaczy radialnych podzespołów takich jak: pomost, zespół jezdny, łożysko centralne i zgarniacz flotatu, posiada on również zespół lewarów.

Osad nagarniany jest do zgarniaków i dalej dzięki różnicy ciśnienia hydrostatycznego odprawadzany jest rurami ssawnymi i lewarami do zbiornika centralnego. Następnie osad odprowadzany jest grawitacyjnie na zewnątrz. Ścieki doprowadzane są do osadnika poprzez kolumnę centralną rurociągiem biegnącym pod dnem osadnika. Kierownice strugi zamocowane na kolumnie centralnej rozprowadzają równomiernie wpadające ścieki do osadnika. W czasie ich radialnego przepływu do koryt przelewowych następuje wytrącanie i osiadanie na dnie osadu, a lekka frakcja wyflotowana zgarnięta do leja frakcji pływających i odprowadzona na zewnątrz. Każda nitka układu ssawkowego posiada możliwość regulacji ilości przepływającego osadu, a tym samym regulacji zagęszczenia. Kontrola pracy lewarów jest wzrokowa za pomocą wakuometrów. Jest też realizowana w układzie automatycznym w sprzęgnięciu z pompą próżniową. W zgarniaczach D ≥ 36 m flotat usuwany jest pompami. Lewary uruchamiane są elektrycznymi pompami próżniowymi przy zgarniaczach D ≥ 30 m.